Selko

Selko-BE+

Kontrolowanie drożdży jest bardzo istotne, ponieważ zapewnia stabilności ilości wartości odżywczych w paszach (składnikach). Drożdże w trakcie swojego rozwoju zużywają cukry i aminokwasy.

Generalnie drożdże nie zawsze wpływają negatywnie, jednak ich rozwój i przerost musi być ograniczany. Niekontrolowany rozwój drożdży obniża walory smakowe i wartość odżywczą paszy.

Wykorzystanie Selko® -BE+ ogranicza rozwój drożdży, a dodatkowo wpływa również na kontrolowanie pleśni i Enterobacteria.

Płynne pasze z dodatkiem Selko® -BE+ charakteryzują się stabilnością jakości składników odżywczych, wysokimi walorami smakowymi, niskim ryzykiem zanieczyszczenia oraz łatwością (czystością urządzeń) w skarmianiu za pomocą systemu zadawania paszy.

Zalety

  • szerokie spektrum działania synergistycznych mieszanin kwasów organicznych

  • kontrolowanie drożdży, pleśni i pałeczek jelitowych

  • silna redukcja pH

  • produkt przyjazny bakteriom Lactobacillus

Korzyści

  • szerokie spektrum ochronne

  • ochrona wartości i retencji pokarmowych

  • higiena paszy i systemu zadawania paszy

  • zwiększona wydajność zwierząt